Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő Alvin-Vet Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) az érintetteket a tevékenységeivel kapcsolatosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint személyes adataik és különleges adataik (a továbbiakban együtt: személyes adat) kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együtt: adatkezelés), valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az alábbiak szerint tájékoztatja webshopunkba látogatókat.

Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordítunk hozzánk eljuttatott személyes és különleges adatai védelmére. Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, munkaadó számára történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelő

Az adatkezelő neve: Alvin-Vet Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatkezelő székhelye: 3433 Nyékládháza, Muskátli út 16.
Az adatkezelő elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: alvinpetrendeles@gmail.com , alvin-vet@gmail.com
Az adatkezelő adószáma: 23292644-2-05
Az adatokért közvetlenül felelős személy neve: Juhász Rita
Az adatkezelő telefonszáma: 0670/252-98-84

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Az érintettek tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes és az adatkezelés jogalapja az adatkezelőnél történő regisztrációval adott hozzájárulás. A hozzájárulást az érintett általi jelentkezéssel – annak módjától és formájától függetlenül (pl: regisztráció) megadottnak kell tekinteni.

Személyes adatot szerződéses partnereinknek az adatok rögzítése, tárolása, illetve a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési célból továbbítunk, és az adatot átvevő partner az átadott személyes adatot kizárólag e cél érdekében és keretei között kezelheti. (pl. GLS futárszolgálat a csomag kézbesítése során)

Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.

A kezelt adatok köre

Az alvinpet.hu weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynél az adatkezelő adatokat kérhet a felhasználótól.

A következő adatokat (vagy azok egy részét) tárolja adatkezelő: név, telefonszám, e-mail cím, postai cím, számlázási információk, rendelési információk.

A regisztráció és a rendelés feltétele az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása.

A rendelés során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve a felhasználó számítógépének IP címe.

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levél elküldésének biztosítása érdekében történik.

A regisztráció során az Adatkezelő a kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap, szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

Hírlevél

Az adatkezelés célja: a feliratkozók számára hírlevélküldő szolgáltatás biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatásról történő leiratkozásig.

A feliratkozás során a felhasználó megadja nevét és e-mail címét, valamint a "Feliratkozom a hírlevélre" jelölőnégyzet bekattintásával jelzi kifejezett szándékát a szolgáltatás igénybe vételére.

Amennyiben egy felhasználó a továbbiakban nem kívánja igénybe venni az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft. által kiküldött hírleveleket, úgy a hírlevelekben található „Nem szeretnénk több hírlevelet kapni” linkre kattintva ezt bármikor megteheti. Az adatkezelés az alvinpetrendeles@gmail.com címre küldött e-maillel is megszüntethető.

Hírlevél és egyéb értesítések

Az alvinpet.hu rendszeresen (jellemzően 2 hetente illetve havonta) hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték.

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység végzése során az adatkezelő minden lehetséges és ésszerű módon törekszik az adatok olyan módon való kezelésére, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Valamint megtesz minden ésszerű biztonsági intézkedést az adatok külső (hacker) támadások elleni védelmében.

Adatai biztonsága

Az Ön személyes és különleges adatai biztonsága érdekében az adatkezelő olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő ilyen esetben a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft. által üzemeltetett honlap látogatóinak adatai:

Az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft. a www.alvinpet.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek.

Ahhoz, hogy a Szolgáltató Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Ön részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről Ön az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft.-től nem kap további értesítést.

Az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft. weboldalára látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft. részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft. részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft. a Google Analytics programot kampányai eredményességének mérésére használja. A program használatával főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

Az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft. a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni aer.com

remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft. weboldalára látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az alvinpet hirdetésével találkozzanak. Az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft. a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft. hirdetéseit külső szolgáltatók például a Google is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft. és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft. mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Az Alvin-Vet Állatgyógyászati Kft. a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató - például a Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Az adatkezelésre jogosultak köre

Az érintettek a jelentkezéssel kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az adatkezelő a személyes adataikat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, illetve azokat a későbbiek során esetlegesen bevonásra kerülő adatfeldolgozóknak átadja. Az érintettek tudomásul veszik, hogy a fenti címzettek csak lehetséges adatkezelők, részükre az adattovábbítás nem automatikus.

Érintett kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy adatai a következő adatbázisokba bekerülnek, és ezen adatbázisok részére azokat Adatkezelő átadhatja:

NATURASOFT Magyarország Kft. (számlázás)1113 Budapest, Bocskai út 77-79.Értékesítés:06-1-209-2152Ügyfélszolgálat: 06-1-209-2153, 06-1-789-0217info@naturasoft.huwww.naturasoft.hu

Tárhelyszolgáltató:

AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.
2049 Diósd IV. Béla király utca 48.a
abplusz@abplusz.hu

Házhozszállítás, csomagjaink továbbítása:

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu)

MPL (Magyar Posta Logisztika) szolgáltatások: 06-1-333-7777

Hétfőtől szerdáig és pénteken 08:00-17:00

Csütörtökön 08:00-20:00 óráig.

Levelezés, kapcsolattartás:

Google Inc.1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Google Kft.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
http://www.google.com/about
https://privacy.google.com/

Az Adatkezelő az Ön adatainak védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez.

Az Adatkezelő nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja rendelkezésre a felhasználóra vonatkozó információkat más cégeknek, magánszemélyeknek, vagy bármilyen harmadik személynek. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt, minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama

Érintettek tudomásul veszik, hogy a jelentkezés során megadott személyes adataikat az adatkezelő legkésőbb a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az érintettek tudomásul veszik, hogy a jelentkezésük visszavonását az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának is kell tekinteni, valamint a korábban megadott személyes adatuk kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulásuk visszavonása vagy korlátozása a jelentkezés visszavonására irányuló szándék kifejezésének tekintendő.

A megadott adatok helyességért Ön (adatközlő) felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésére helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor, ingyenesen és indokolás nélkül visszavonható az adatkezelő írásban történő értesítésével postai úton, vagy elektronikus úton emailben. Az adatkezelő a lemondások regisztrálását – technikai okokból – bizonyos ügyintézési idővel, de legfeljebb 15 munkanapos átfutással tudja vállalni.

A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, adattörlés, módosítás:

A felhasználó személyes adatai kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az adatkezelő levelezési címén, az alvinpetrendeles@gmail.com e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az alvinpetrendeles@gmail.com e-mail címen.

A felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelő levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog az adatkezelőtől semmilyen további információt, ajánlatot kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának jogáról is.

A leiratkozáshoz a felhasználó rákattinthat a bármely – adatkezelő által küldött – e-mail végén található Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti az alvinpetrendeles@gmail.com e-mail címen.

A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

Változások

Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában, az adatkezelő értesítést küld a felhasználónak a felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt az e-mail értesítéstől számított 8 napon belül jelezheti az alvinpetrendeles@gmail.com e-mail címen.

Biztonság:

Az alvinpet.hu honlapra bevitt adatokat szerződéses partnereink saját szerverén, megfelelő biztonsági intézkedések mellett tároljuk. A regisztrációval felhasználóink elfogadják, hogy adataikat az ebben a dokumentumban leírt módon tároljuk és kezeljük.

Jogérvényesítés

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat, továbbá kérheti az adatvédelmi biztos segítségét. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az alvinpetrendeles@gmail.com e-mail címre juttassa el. Az e-mailben kért adattörlésre a megérkezésétől legkésőbb 15 munkanapon belül válaszolunk.

Az Adatkezelő Magyarország területén érvényes jogszabályok szerint működik, bármilyen vitás kérdésben a Magyarországon érvényes jogszabályok a mérvadók.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály az kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

A tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem. Azzal, hogy regisztrálok az oldalon, kijelentem, hogy adataimat önkéntesen adom meg, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulok.